coaching en traumabegeleiding met paarden

“What's the bravest thing you ever said?” asked the boy. - “Help” said the horse. 

Asking for help isn't giving up, it's refusing to give up.


Charlie Mackesy

author of The Boy, the Mole, the Fox and the Horse

Wanneer emotionele bagage te zwaar weegt en blokkades veroorzaakt, kan zich dat uiten in allerlei klachten, van kleine kwaaltjes tot zware depressies. Inzicht krijgen in de oorzaak daarvan werkt bevrijdend.   Die oorza(a)k(en) is (zijn) vaak te vinden in een ver verleden, verstopt in ons onderbewustzijn achter coping mechanismen zoals pleasing, uitstelgedrag, perfectionisme, verslavingen etc.  Dat onbewuste bewust maken, doen we op onze weg naar heling.  Die is vaak kronkelig en hobbelig, maar als we de moed hebben door te zetten tot de diepere lagen in onszelf en ons daar te laten confronteren met onze belemmerende overtuigingen,  komt stilaan meer inzicht in hoe we het leven anders kunnen aanpakken om vastzittende patronen te doorbreken, en krijgen we een meer heldere kijk op nieuwe horizonten, nieuwe mogelijkheden.


 "Equine assisted coaching can help transform and motivate people so they are able to make

better decisions, gain more clarity, experience more commitment to their life and work, and generally improve the coherence of themselves and those around them”. 


 Ellen Kaye Gehrke, Ph. D.

Journal of Research in Innovative Teaching

Paarden begeleiden ons naar een dieper bewustzijn.  Het zijn zeer gevoelige wezens die onmiddellijk, doch zonder oordeel, reageren op ons gedrag.  Ze spiegelen wat er in jou leeft aan emoties en gedachten die, meestal onbewust, je gedrag beïnvloeden.  Op die manier komt het paard als het ware bij je aankloppen en helpt het jou te ontdekken wat er diep in jezelf omgaat.  Dit inzicht geeft je rust en de mogelijkheid om je eigen handelen bewuster te gaan sturen.

Je hoeft niets van paarden te kennen. Er wordt niet op het paard gezeten en zelfs aanraking is niet nodig.


"Weer een ervaring rijker, en wAt voor één !!"


Ellen Wezenbeek, organisator TedEx Flanders en freelancer kunstprojecten

"Intens, integer, krachtig !"

Sarah Daniels, binnenhuisarchitect

"En dan sta je daar, tussen de paarden, oefeningen te doen om meer inzichten te verwerven in dat eeuwige zelf, waarvan sommige stukken ondergesneeuwd geraakten in een web van twijfels en onzekerheid.


Saskia is één van die vele mooie mensen die besloten hebben voor maximale zingeving te gaan in hun bestaan en al hun talenten te ontwikkelen om anderen bij te staan in hun zoektocht naar heling en inzichten.  In haar liefdevolle handen kwam ik veel te weten over mijn diepste innerlijke zijn. Saskia heeft de mooie gave om zich werkelijk te connecteren waardoor je echt samen op innerlijk avontuur gaat. Zij aan zij met haar en de paarden, gegrond in de natuur, dient zich aan wat zich aan moet dienen. Samen heelden we stukken die geheeld dienden te worden.


Het waren prachtige sessies die me verbaasden door hun doeltreffendheid. Een paard kan niet liegen, dat heb ik geweten.”


Steve Aernouts, acteur, schrijver en columnist

Saskia Grauls


Al als klein meisje was Saskia gek op paarden.  Ze werd helemaal dolletjes wanneer ze paarden op de televisie zag, keek elke week uit naar een nieuwe aflevering van Black Beauty en zal stilletjes te huilen met films als The Black Stallion, Phar Lap en later Hidalgo of The Horse Whisperer.  Voor elk Sinterklaasfeest, Kerstmis of verjaardag vroeg ze om een boek over paarden en nog voordat ze kon lezen had ze een heuse bibliotheek verzameld. Op school was het onderwerp van haar spreekbeurten dan ook steevast (u raadt het al): paarden! Toen ze zes werd begon ze met rijden en op haar tiende kreeg ze haar eerste pony. De meest waardevolle lessen leerde ze door de innige band die ontstond met een Welsh ruin die mishandeld was geweest. Respect, erkenning, geloof en geduld waren vereist om wederzijds vertrouwen met dit getraumatiseerde dier op te bouwen. Ook empathie en congruentie bleken eigenschappen die Saskia veel later nog nodig zou hebben in het leggen van authentiek contact met haar twee autistische zonen. Totaal niet aangetrokken door de competitiegeest binnen de klassieke paardensport, bleef voor haar het rijden recreatief. Ze wou gewoon, in de natuur, genieten van de diepe connectie die mogelijk is tussen mens en paard, voor haar een bijna mystieke ervaring. 


Saskia studeerde aan de Schola Paramedicorum te Antwerpen en was vele jaren werkzaam in zowel de medische als juridische sector. Nadat bij haar beide zonen het syndroom van Asperger werd vastgesteld, ging ze opnieuw studeren aan de Karel de Grote Hogeschool waar ze een postgraduaat Autisme Spectrum Stoornissen behaalde, en enkele certificaten voor  verdiepingscursussen bij de Hogeschool Utrecht en Autisme Centraal. In 2020 maakte ze kennis met paardencoaching en schreef zich prompt in aan de Hogeschool West-Vlaanderen voor een bijkomend postgraduaat. In samenwerking met HorSense Belgium leerde ze, naast de klassieke coachmethodieken, ook systemisch opstellen en trauma­begeleiding met het paard als spiegel. Tijdens deze opleidingsjaren werd ze door haar docenten en medestudenten zelf ook gecoachet en kreeg ze professionele ondersteuning in haar eigen proces van traumaverwerking en zelfontwikkeling.  Saskia heeft ondertussen een expertise uitgebouwd in het coachen en begeleiden van zowel volwassenen als kinderen met autisme, mensen met een laag zelfbeeld en personen in hun herstelperiode na een burn-out.  Ze is lid van de beroepsvereniging Centaur Federation waar ze geregeld deelneemt aan intervisies en nieuwe workshops.CONTACT